Sangere

På denne siden finner du bilde og navn for alle aktive sangere i Den norske Studentersangforening. Om din EDB-plattform er av det mobile slaget, vend telefonen for best visning.

[insert_php] $servername = “studentersangfo6.mysql.domeneshop.no”;
$username = “studentersangfo6”;
$password = “Mmt4uTQKdK9MuNJ”;
$dbname=”studentersangfo6″;

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

// change character set to utf8 //
if (!$conn->set_charset(“utf8”)) {
printf(“Error loading character set utf8: %s\n”, $conn->error);
} else {
printf(“”, $conn->character_set_name());
}

$query1 = “SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT(‘‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 1 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 1 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query2 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 1 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 2 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query3 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 1 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 3 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query4 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 1 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 4 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query5 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 6 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 1 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query6 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 6 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 2 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query7 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 6 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 3 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query8 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 6 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 4 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query9 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 2 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 1 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query10 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 2 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 2 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query11 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 2 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 3 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $query12 = "SELECT m.bilde AS bilde, CONCAT('‘, m.tittel, ‘
‘,m.fornavn, ‘ ‘, m.etternavn) AS navn
FROM reg2_medlemmer m
JOIN reg2_medlemsendringer me ON (me.medlem = m.id)
WHERE me.kor = 2 AND me.status = 1 AND me.stemmegruppe = 4 AND ((me.til_dato = ‘0000-00-00’) OR (me.til_dato > CURDATE())) AND (me.fra_dato <= CURDATE()) ORDER BY CONCAT(m.fornavn, ' ', m.etternavn)"; $result1 = $conn->query($query1);
$result2 = $conn->query($query2);
$result3 = $conn->query($query3);
$result4 = $conn->query($query4);
$result5 = $conn->query($query5);
$result6 = $conn->query($query6);
$result7 = $conn->query($query7);
$result8 = $conn->query($query8);
$result9 = $conn->query($query9);
$result10 = $conn->query($query10);
$result11 = $conn->query($query11);
$result12 = $conn->query($query12);

echo ““;

echo ““;

echo “

“;

echo “

Førstetenor

“;

$column = 0;

if ($result1->num_rows > 0) {
while($row = $result1->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result1->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Andretenor

“;
$column = 0;
if ($result2->num_rows > 0) {
while($row = $result2->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result2->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Førstebass

“;
$column = 0;
if ($result3->num_rows > 0) {
while($row = $result3->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result3->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Andrebass

“;
$column = 0;
if ($result4->num_rows > 0) {
while($row = $result4->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;

}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result4->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Førstetenor

“;

$column = 0;

if ($result5->num_rows > 0) {
while($row = $result5->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result5->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Andretenor

“;
$column = 0;
if ($result6->num_rows > 0) {
while($row = $result6->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result6->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Førstebass

“;
$column = 0;
if ($result7->num_rows > 0) {
while($row = $result7->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result7->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Andrebass

“;
$column = 0;
if ($result8->num_rows > 0) {
while($row = $result8->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;

}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result8->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Førstetenor

“;

$column = 0;

if ($result9->num_rows > 0) {
while($row = $result9->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result9->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Andretenor

“;
$column = 0;
if ($result10->num_rows > 0) {
while($row = $result10->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result10->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Førstebass

“;
$column = 0;
if ($result11->num_rows > 0) {
while($row = $result11->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;
}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result11->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

echo “

Andrebass

“;
$column = 0;
if ($result12->num_rows > 0) {
while($row = $result12->fetch_assoc())
{
$column++;

if($column == 1){
$picLine = “

“;
$nameLine = “

“;

}

$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

if($column == 3){
$column = 0;
$picLine .= “

“;
$nameLine .= “

“;

print $picLine;
print $nameLine;
}
}
}
if ($result12->num_rows % 3 != 0) {
print $picLine;
print $nameLine;
}
echo “

{$row[“navn”]}

“;

$conn->close();
[/insert_php]