DnX

DnX (Foto: Ukjent)

DnX er studentersangforeningens kor for emeriterte sangere. Sangerne er aktive medlemmer i foreningen, og øver stort sett hver torsdag året gjennom i foreningens flotte lokaler i Professor Dahls gate 8. De fleste har tidligere sunget i foreningens konsertkor, men alle dugende mannssangere er hjertelig velkommen til å bli med.

DnX opptrer med jevne mellomrom og deltar i foreningens festligheter som stornachspiel en gang i måneden, og julefesten i Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien.

DnX’ dirigent Daniel Z. von Gertten (Foto: Kristoffer Moene Rød)

DnX, som nå har om lag 10 medlemmer, har gjennom de seneste årene vært velsignet med svært unge og meget lovende dirigenter. Koret dirigeres i dag av Daniel Z. von Gertten.

Kunne du tenke deg å synge i DnX?

Ta kontakt med aktivitør Frank Robert Båum (epost), eller dirigent Daniel Z. von Gertten (epost)