Det akademiske mannskoret DnS Pluss søker ny dirigent

DnS Pluss’ faste dirigent skal flytte til Trondheim, og koret trenger derfor ny dirigent fra medio august 2019.

DnS Pluss er et av de to mannskorene i Den norske Studentersangforening. Koret har et høyt musikalsk ambisjonsnivå, men et lavere konsert- og aktivitetsnivå enn sin berømte storebror, Konsertkoret i Den norske Studentersangforening. DnS Pluss har to til tre egenproduserte konserter i året, og oppmuntrer ellers til å synge i kvartetter og mindre ensembler. De fleste av de rundt 30 mannssangerne har sin bakgrunn fra Konsertkoret, men DnS Pluss rekrutterer også nye sangere direkte. Koret fungerer dessuten som et utdannnings- og rekrutteringskor for konsertkoret og samarbeider om oppdrag, turer, konserter og sosiale aktiviteter.

DnS Pluss øver hver torsdag fra 1800 til 2045 i våre egne lokaler i Professor Dahls gate 8 på Homansbyen.

Vi søker etter en dirigent som har forståelse for korets egenart og Studentersangforeningens akademiske tradisjoner, og som gjerne liker å bruke en time eller to etter øvelsen på nachspiel. Du må være opptatt av å utvikle klangen i mannskoret og være interessert i å fremføre både ny og gammel musikk. Det er ingen ulempe om du sysler med arrangering og komponering av egne stykker.
Du kan finne informasjon på korets hjemmeside.

Vi tar imot din søknad til styret@studentersangforeningen.no innen 20. mai.  Vi vil gjerne møte aktuelle kandidater før sommeren, så aktuelle kandidater vil bli bedt om å prøvedirigere en torsdag før sommeren.

Kontakt gjerne leder Hans-Henrik Hartmann på telefon 91732488 eller vår avtroppende dirigent Daniel Zakarias von Gertten på telefon 41343440 for nærmere opplysninger om hva jobben går ut på.