DnS i 150!

Jubileumsplaten “DnS i 150!” fra 1995 er endelig tilgjengelig på Spotify og andre strømmingsplattformer. Platen inneholder blant annet Francis Poulencs “Quatre petites prières de Saint-François d’Assise”, det komplette “Album for Mandssang” av Edvard Grieg, og Monrad Johansens “Draumkvædet”. Siste ledd i platedigitaliseringen er å få lagt ut “En mannsshowinistisk aften” fra 2001. Inntil videre kan denne innspillingen høres på SoundCloud.

Les mer om “DnS i 150!” og de andre utgivelsene våre.