DnS i 150!

Jubileumsplaten «DnS i 150!» fra 1995 er endelig tilgjengelig på Spotify og andre strømmingsplattformer. Platen inneholder blant annet Francis Poulencs «Quatre petites prières de Saint-François d’Assise», det komplette «Album for Mandssang» av Edvard Grieg, og Monrad Johansens «Draumkvædet». Siste ledd i platedigitaliseringen er å få lagt ut «En mannsshowinistisk aften» fra 2001. Inntil videre kan denne innspillingen høres på SoundCloud.

Les mer om «DnS i 150!» og de andre utgivelsene våre.

Det offisielle mannskoret ved Universitetet i Oslo