Velkommen


 

Den norske Studentersangforening (DnS) ble stiftet i 1845 og er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Oslo.

DnS er Norges eldste aktive kor og har siden stiftelsen i 1845 tilstrebet et høyt musikalsk nivå. Aller mest kjent er vi kanskje for 17. maikonserten fra Aulatrappen på Universitetsplassen i Oslo hvor «Ja, vi elsker» fikk sin urfremførelse i 1864. Konserten har med unntak av krigsårene vært en årlig tradisjon og blitt kringkastet i radio helt fra NRK sin spede begynnelse i mellomkrigstiden.

Det offisielle mannskoret ved Universitetet i Oslo