Det offisielle mannskoret ved Universitetet i Oslo